Khuyến mãi VIP : TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ NGÀY HỘI THÀNH VIÊN (Ngày 23~27 hàng tháng)

 

TIỀN THƯỞNG MIỄN PHÍ NGÀY HỘI THÀNH VIÊN MỖI THÁNG TẠI OLE777 (Ngày 23~27 hàng tháng)

 

CÁCH THAM GIA:

Tiền thưởng sẽ được cập nhật tại trang khuyến mãi này vào ngày 23~27 mỗi tháng, Thành Viên chỉ cần đăng nhập vào tài khoản để nhận thưởng.
Mỗi Thành Viên chỉ có thể nhận thưởng 1 lần duy nhất mỗi tháng, thông tin chi tiết tiền thưởng như sau:

Cấp VIP

Tổng Tiền Gửi Tháng Trước

Tiền Thưởng

Vòng Cược Yêu Cầu

VIP 1 1,700,000 VNĐ 17,000 VNĐ 5
VIP 2 3,700,000 VNĐ 37,000 VNĐ
VIP 3 7,700,000 VNĐ 77,000 VNĐ
VIP 4 17,000,000 VNĐ 170,000 VNĐ
VIP 5 47,000,000 VNĐ 470,000 VNĐ
VIP 6 77,000,000 VNĐ 770,000 VNĐ
VIP 7 170,000,000 VNĐ 1,700,000 VNĐ
VIP 8 770,000,000 VNĐ 2,700,000 VNĐ
VIP 9 1,700,000,000 VNĐ 3,700,000 VNĐ
VIP DIAMOND 2,700,000,000 VNĐ 5,700,000 VNĐ

Để nhận thưởng, Thành Viên cần đạt được số tiền gửi tích luỹ theo yêu cầu mỗi cấp bậc VIP của tháng trước, tiền thưởng tối đa sẽ được dựa theo cấp độ VIP của tài khoản Thành Viên.

Ví dụ:
Thành Viên A cấp bậc VIP 6 có tổng số tiền gửi của tháng 1 là 47,000,000 VNĐ, vậy Thành Viên này sẽ nhận được 470,000 VNĐ tiền thưởng vào tháng 2.
Thành Viên B cấp bậc VIP 4 có tổng số tiền gửi của tháng 1 là 47,000,000 VNĐ, vậy Thành Viên này sẽ nhận 170,000 VNĐ tiền thưởng vào tháng 2.

Sau khi nhận thưởng, Thành Viên cần hoàn thành 5 vòng doanh thu cược của tiền thưởng trước khi yêu cầu rút tiền.
Tiền thưởng chỉ có hiệu lực vào những ngày cố định của khuyến mãi này là ngày 23~27 hàng tháng, nếu qua thời gian trên Thành Viên vẫn chưa đăng nhập tài khoản nhận thưởng, tiền thưởng sẽ tự hủy bỏ và không thể cập nhật lại.
Tất cả chương trình hoàn trả thành viên sẽ được nhận sau khi hoàn thành vòng cược yêu cầu của chương trình khuyến mãi.

Ole777 có quyền hủy bỏ khuyến mãi và không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào nếu thành viên có hành vi gian lận hoặc không tuân thủ nghiêm ngặt, đầy đủ các điều khoản của chương trình khuyến mãi.
Ole777 có quyền đơn phương quyết định, chẳng hạn như sửa đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc hủy bỏ khuyến mãi vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Thành viên tham gia khuyến mãi phải tuân theo Quy Định và Điều Kiện Chung của OLE777.
Hãy bấm vào ĐÂY để tìm hiểu thêm chương trình VIP tại OLE777 nhé.